penny là gì

penny là gì

Như nhiều nhà giao dịch biết, thuật ngữ “Penny stock” Forex “có thể hoán đổi cho nhau. Nhận thức chung …