penny là gì

Như nhiều nhà giao dịch biết, thuật ngữ “Penny stock” Forex “có thể hoán đổi cho nhau. Nhận thức chung là giao dịch Forex, trái ngược với giao dịch Forex, là một hoạt động nguy hiểm và rủi ro.

Niềm tin này thực sự gây hiểu lầm cho thực tế rằng có một số công ty Forex hoạt động trong thế giới thực. Giao dịch bằng cổ phiếu penny hoàn toàn không phải là vấn đề miễn là bạn có thể hiểu “Penny in Forex” nghĩa là gì.

Trong giao dịch Forex, thuật ngữ “Penny là gì in Forex” có nghĩa là bạn đang giao dịch với số tiền nhỏ hoặc không nhiều. Mặc dù điều này có vẻ như là một rủi ro nhỏ khi so sánh với việc giao dịch số tiền lớn, nhưng mức độ rủi ro tương tự vẫn còn đó.

Khi bạn giao dịch với một số tiền nhỏ, bạn sẽ có ít rủi ro mất tiền hơn. Có nhiều khả năng bạn sẽ gặp một số mất mát. Tuy nhiên, về lâu dài, bạn sẽ làm tốt vì bạn sẽ thấy lợi nhuận từ rất nhiều giao dịch của mình.

Mặc dù giao dịch bằng Forex với số tiền rất nhỏ có vẻ rủi ro, nhưng nó cũng có lợi thế. Ví dụ: nếu bạn không có nhiều tiền để đầu tư, bạn sẽ có quyền tự do đầu tư vào các loại tài sản khác nhau miễn là bạn không gặp rủi ro nhiều hơn một khoản tiền nhỏ.

Một lợi thế khác của giao dịch với số tiền nhỏ là bạn sẽ chỉ gặp rủi ro một số tiền rất lớn nếu bạn quyết định bắt đầu đầu tư vào số lượng lớn cổ phiếu. Cũng không có quy tắc nào nói rằng bạn không thể mất tiền trong giao dịch Forex với số tiền rất nhỏ.

Một điểm cần nhớ khi giao dịch với một số tiền nhỏ là tài khoản ký quỹ của bạn, là số tiền bạn bỏ ra khi giao dịch, nên nhỏ hơn rất nhiều so với khoản đầu tư của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn có tiền để bắt đầu giao dịch, bạn vẫn nên giới hạn giao dịch của mình với số tiền rất nhỏ.

Là người mới bắt đầu giao dịch Forex, bạn nên bắt đầu với số tiền thấp hơn. Khi bạn có được kinh nghiệm và có được giao dịch Forex tốt hơn, bạn có thể tăng các khoản đầu tư của mình, nếu bạn chọn làm như vậy.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group